, blahopřejeme!

Vítejte

Společnost R-Princip Most, s. r. o., je nezávislá poradenská a expertní firma působící od roku 1994 v oblasti povrchové těžby nerostných surovin, ochrany životního prostředí, plánování a obnovy krajiny, a komplexního využití území po ukončení báňské činnosti.