ARCHIV


  1. Grantový projekt Výzkum báňských koncepcí při optimalizaci podmínek ekologického pojetí budoucí sanace a rekultivace území narušeného povrchovou těžbou (2005 – 2007)

  2. Projekt VaV MŽP ČR Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou

  3. (2000 – 2002)

  4. Projekt Evropské hospdodářské komise OSN – UNECE Economic and Social Impacts of Restructuring of the Coal Industries of the Transition Economies (2004-2005)

  5. Projekt NATO Remediation of Abandoned Surface Coal Mining Sites/ Part Reclamation and Remediatiton of Landscapes after Brown Coal Opencast Mining in Six Differrent Countries (2002)

O násO_nas.html
ManagementManagement.html
Projekty VaVProjekty_VaV.html
KontaktKontakt.html
ReferenceReference.html
AktualityAktuality.html
Archiv
SlužbySluzby.html
EN    Archiv_2.html