O nás
ManagementManagement.html
Projekty VaVProjekty_VaV.html
KontaktKontakt.html
ReferenceReference.html
AktualityAktuality.html
ArchivArchiv.html
SlužbySluzby.html

PROFIL SPOLEČNOSTI


Společnost R-Princip Most s.r.o. je nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblastech:

  1. Plánování a obnovy krajiny, komplexního využití území po ukončení báňské činnosti

  2. Ochrany životního prostředí při povrchové těžbě nerostných surovin

  3. Monitorování zahraničních i tuzemských informačních zdrojů včetně zpracování rešerší a studií v oblasti sanace,

            rekultivace a revitalizace krajiny po těžběHISTORIE SPOLEČNOSTI


Společnost vznikla v květnu 1994, kdy se společníci vyčlenili z partnerské firmy RVM – Rekultivační výstavba Most, a.s.

V průběhu let byla v R-Principu Most zpracována řada studií,  koncepcí, technických projektů, plánů, posudků, průzkumů, analýz a dokumentací.

R-Princip Most působí jako dodavatel odborných služeb zejména v oblasti sanací a rekultivací a rovněž jako supervizor opatření k nápravě starých ekologických škod vzniklých před privatizací uhelného průmyslu.CERTIFIKACE


Jako společnost, jejímž cílem je přinášet klientům co nejvyšší standard služeb, jsme vlastníky těchto oprávnění:


  1. Osvědčení k projektování a navrhování objektů a zařízení, vydané Obvodním báňským úřadem v Mostě pod č.j. 1006/10

  2. Autorizace v oboru pozemní stavby ČKAIT č. 0400133R-PRINCIP Most, S.R.O. JE ČLENEM:


  1. ZSDNP – Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu ČR

  2. HSRM – Hospodářské a sociální rady Mostecka

  3. OHK – Okresní hospodářské komory Louny

EN    O_nas_2.html