PROJEKTY VaV, GRANTOVÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY


  1. Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných území,

  2. projekt VaV MŠMT ČR,  dílčí projekt Specifikace současného stavu a perspektivy řešení hydrologického režimu krajiny podkrušnohorských pánví, 2008 – 2011 (více informací Aktuality)


  1. Výzkum báňských koncepcí při optimalizaci podmínek ekologického pojetí budoucí sanace a rekultivace území narušeného povrchovou těžbou, projekt Grantové agentury ČR, 2005 – 2007  (více informací Archiv)


  1. Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou, projekt VaV MŽP ČR, 2000 – 2002  (více informací Archiv)


  1. Economic and Social Impacts of Restructuring of the Coal industries of the Transition Economies, UNECE Geneva – Committee on Sustainable Energy, 2004 – 2005 (více informací Archiv)


  1. Remediation of Abandoned Surface Coal Mining Sites – A NATO Project,  Part : Reclamation and Regeneration of Landscapes after Brown Coal Opencast Mining in Six Different Countries,  2002  (více informací Archiv)

O násO_nas.html
ManagementManagement.html
Projekty VaV
KontaktKontakt.html
ReferenceReference.html
AktualityAktuality.html
ArchivArchiv.html
SlužbySluzby.html
EN    Projekty_VaV_2.html