VaV PROJECTS, GRANT PROJECTS, INTERNATIONAL PROJECTS

 

  1. New approaches to enable research into effective procedures for recultivation and redevelopment of devastated land, VaV project MŠMT ČR,  part project of Specifying the present state and  perspectives in solving the hydrogeological regime of landscape of the Podkrušnohorských basin, 2008 – 2011. (Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných území, projekt VaV MŠMT ČR,  dílčí projekt Specifikace současného stavu a perspektivy řešení hydrologického režimu krajiny podkrušnohorských pánví, 2008 – 2011) (for more information see  Latest News)

 

  1. Concepts in mining research during optimisation of ecological conditions for future redevelopment and recultivation of land affected by surface mining.(Výzkum báňských koncepcí při optimalizaci podmínek ekologického pojetí budoucí sanace a rekultivace území narušeného povrchovou těžbou), Grant project agency ČR, 2005 – 2007  (for more information see Archive)

  2.  

  3. Returning land affected by opencast mining to active use. (Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou), VaV Project MŽP ČR, 2000 – 2002  (for more information see Archive)

 

  1. Economic and Social Impacts of Restructuring of the Coal industries of the Transition Economies, UNECE Geneva – Committee on Sustainable Energy, 2004 – 2005 (for more information see Archive)

 

  1. Remediation of Abandoned Surface Coal Mining Sites – A NATO Project,  Part : Reclamation and Regeneration of Landscapes after Brown Coal Opencast Mining in Six Different Countries,  2002  (for more information see Archive)

About usO_nas_2.html
ManagementManagement_2.html
Projects VaV
ContactsKontakt_2.html
ReferencesReference_2.html
Latest NewsAktuality_2.html
ArchiveArchiv_2.html
ServicesSluzby_2.html
CZ    Projekty_VaV.html