REFERENCE


Vybrané reference z poslední doby:


 1. Tvorba finanční rezervy na sanaci a rekultivaci území dotčeného těžební činnostrí Sokolovské uhelné právního nástupce, a.s. (březen 2009)

 2. Akumulace povrchových a podzemních vod v jezeru Most (červenec 2009)

 3. Plán sanace a rekultivace pro POPD lomu Bílina na období 2010 – 2030 (říjen 2009)

 4. Roční aktualizace plánu rekultivace pro SD a.s. – Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina (1998- 2009)

 5. Měření a vyhodnocení  kvality vody v jezeru zbytkové jámy lomu Barbora a Otakar (každoročně od roku 1998)

 6. Akumulace vody ve zbytkové jámě lomu Chabařovice (každoroční vyhodnocování od roku 2001)

 7. Vliv těžby hnědého uhlí na životní prostředí Mosteckého regionu (prosinec 2007)

 8. Vyhodnocení postupu lomu Bílina a lomu Libouš (SD a.s.) ve vazbě na revitalizační opatření dle usnesení vlády č. 272/2002 (květen 2007)

 9. Podklady pro realizaci programu EU – ReRegions, pro Krajský úřad Ústeckého kraje (prosinec 2005)

 10. Supervize opatření Odstranění havarijního stavu odvalu V Němcích dolu Scholler (2004-2007)

 11. Supervize opatření k nápravě starých ekologických škod  - Rekultivace Podkrušnohorské výsypky – IV. etapa (2004-trvá), VI. etapa (2007-trvá)

 12. Supervize opatření k nápravě starých ekologických škod  - Rekultivace Obránců Míru – V. etapa (2008-trvá)

 13. Zbytková jáma lomu ČSA při ukončení těžby na úrovni ekologických limitů (říjen 2008)

 14. Souhrnný plán sanace a rekultivace Dolů Nástup Tušimice – aktualizace (prosinec 2008)

 15. Souhrnný plán sanace a rekultivace lomu Bílina při postupu za ÚEL podle usnesení vlády č. 1176/2008 (říjen 2009)

O násO_nas.html
ManagementManagement.html
Projekty VaVProjekty_VaV.html
KontaktKontakt.html
Reference
AktualityAktuality.html
ArchivArchiv.html
SlužbySluzby.html
EN  Reference_2.html