SLUŽBY


Služby v oblasti plánování a obnovy krajiny, komplexního využití území po ukončení báňské činnosti


 1. Souhrnné plány sanace a rekultivace ve smyslu horního zákona

 2. Generely rekultivace

 3. Projekty sanace a rekultivace

 4. Řešení zbytkových jam po těžbě

 5. Sanace a likvidace odvalů po hlubinné těžbě

 6. Studie a projekty obnovy funkce krajiny narušené povrchovou těžbou

 7. Studie vodohospodářských soustav

 8. Technické plány likvidace lomů

 9. Revitalizace a resocializace území narušeného těžební činností

 10. Studie a projekty odkališť elektráren a tepláren

 11. Prognózy rozvoje území narušeného povrchovou těžbou

 12. Supervizní činnostOchrana životního prostředí při těžbě nerostných surovin


 1. Plány otvírky, přípravy a dobývání ložisek nerostných surovin

 2. Finanční rezervy na sanace rekultivace ve smyslu horního zákona

 3. Upřesňování plánů rekultivace s ohledem na ochranu životního prostředí

 4. Hydrogeologické studie stařinového systému důlních vodMonitorování zahraničních i tuzemských informačních zdrojů včetně zpravování rešerší a studií v oblasti sanace, rekultivace a revitalizace krajiny po těžba


 1. Pravidelný monitoring nejdůležitějších databází evropského a světového uhelného průmyslu, čisté výroby elektřiny z uhlí, sanace a rekultivace území po těžbě

 2. Zpracování rešerší a studií dle specifických zadání a požadavků

 3. Asistence při plánování a realizaci mezinárodních akcí – sympozií, workshopů, konferencí v ČR i v zahraničí, zaměřených na sanace, rekultivace a obnovu krajiny po těžbě

O násO_nas.html
ManagementManagement.html
Projekty VaVProjekty_VaV.html
KontaktKontakt.html
ReferenceReference.html
AktualityAktuality.html
ArchivArchiv.html
Služby
EN  Sluzby_2.html