, blahopřejeme!
Nabídka služeb

Plánování obnovy krajiny po ukončení báňské činnosti

 • Souhrnné plány sanace a rekultivace ve smyslu horního zákona
 • Generely rekultivace
 • Projekty sanace a rekultivace
 • Řešení zbytkových jam po těžbě
 • Sanace a likvidace odvalů po hlubinné těžbě
 • Studie a projekty obnovy funkce krajiny narušené povrchovou těžbou
 • Studie vodohospodářských soustav
 • Technické plány likvidace lomů
 • Revitalizace a resocializace území narušeného těžební činností
 • Studie a projekty odkališť elektráren a tepláren
 • Prognózy rozvoje území narušeného povrchovou těžbou
 • Supervizní činnost
 • Projektová činnost
 • Autorské dozory

 

Ochrana životního prostředí při těžbě nerostných surovin

 • Plány otvírky, přípravy a dobývání ložisek nerostných surovin
 • Finanční rezervy na sanace rekultivace ve smyslu horního zákona
 • Upřesňování plánů rekultivace s ohledem na ochranu životního prostředí