, blahopřejeme!
Referenční zakázky

Plánování obnovy krajiny po ukončení báňské činnosti

 • Posouzení stávajících koncepcí hydrických rekultivací v SHP.
 • Studie optimálního způsobu zatápění zbytkové jámy lomu ČSA I. etapa.
 • Komplexní revize vodohospodářského řešení území dotčeného těžbou Dolů Nástup Tušimice.
 • Kapitola 1.6 POPD, Plán sanace a rekultivace lomu Černý vrch.
 • Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Nástup Tušimice.
 • Souhrnný plán sanace a rekultivace území dotčeného těžbou Dolů Bílina.
 • Koncepce správy a následného využívání rekultivovaných území v Ústeckém kraji, technická etapa.
 • Generel rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností Palivového kombinátu Ústí, s. p., na lokalitě Chabařovice.

Ochrana životního prostředí při těžbě nerostných surovin

 • Zhodnocení dlouhodobého vývoje kvality vody ve zbytkových jezerech SHP.
 • Sledování kvality vody ve zbytkové jámě lomu Barbora a Otakar, monitorovací zpráva.
 • Kvalita vody při zatápění zbytkové jámy lomu Medard-Libík, monitorovací zpráva.
 • Akumulace vod v jezeře Most, monitorovací zpráva.